Reference - - www.plasiczvere.cz

Reference

Náš spolek zakoupil 6ks plašičů v dubnu 2019, tedy v době těsně před sečením. Osobně jsem byl velice zvědav, jak plašič bude vypadat a hlavně, jak bude fungovat. Dle doporučení jsme plašiče umístili na ohradníkové tyče, aby plašič byl nad úrovní kosených pícnin a tím obsáhl větší plochu. Díky vysoce svíticím blikajícím diodám, jsou plašiče ve tmě viditelné ze vzdálenosti cca 300 m. Blikající diody jsou doprovázeny zvuky velkých šelem a štěkajícího psa. Mezi intervaly je cca 30min pauza, aby zvěř měla šanci svá mláďata odvéct z luk. Plašič je malý, lehký. Po zkušenosti mohu konstatovat, že plašič je zpracován na vysoké úrovni, plní svojí funkci s vysokou účinností, ale zároveň se musí počítat s tím, že žádná ochrana zvěře před senosečí není nikdy 100%. Každý rok jsme vynaložili obrovské úsilí, abychom předešli ztrátám na zvěři před sečením, roznášeli jsme různá zradidla, ale díky plašiči je to o dost snazší a účinnější. Díky blikajícím diodám a zvukové nahrávce, obsáhne plašič velkou plochu. V naší honitbě máme mnoho desítek hektarů luk, ale během senosečí byla nalezena jen 4 posečená srnčata. Ten, kdo to myslí s ochranou mláďat před senosečí vážně, neměl by váhat, vřele doporučujeme!

Martin Rezek, myslivecký hospodář, MS mládka Nišovice

 

Plašič zvěře, který byl uveden do oběhu a prodeje Radkem Bártíkem v roce 2019 je určen hlavně k záchraně srnčí zvěře při sečení luk, jetele atd. Ale lze ho použít také k zabránění škodám černou zvěří na zemědělských plodinách. Uživatelé dostali možnost zakoupit určitý počet plašičů a to dle počtu hektarů zemědělské půdy v honitbě. Náš myslivecký spolek Zliv–Blana využil jako několik uživatelů honiteb v ORP České Budějovice a zakoupil tři tyto plašiče. Jaké nám to přineslo poznatky při záchraně srnčat a drobné zvěře? Jde hlavně o to, aby fungovala perfektní spolupráce mezi uživatelem honitby a zemědělsky hospodařícím podnikem na daných pozemcích. Bez této spolupráce to nikdy fungovat nebude! První rok to bylo spíše o zkoušení. Ale už teď mohu říct, že jsme získali zkušenost, která povede v dalších sezónách k záchraně zvěře. Zkušenost máme z naší honitby takovou, že nejvíce fungují plašiče, které se rozmístí na večer před ranním sečením a nainstaluje se noční režim spuštění plašiče. To znamená, že plašič vydává zvuky v intervalech celou noc. Plašiče mají dva režimy – denní a noční. Ze zkušenosti doporučuji před započetím sečení půl denní interval použití plašičů. Když necháte plašiče zapnuté delší dobu např. dva dny na pozemcích, plašiče ztrácejí kýžený efekt, jelikož si zvěř na plašiče rychle zvykne. Proto základem je, aby fungovala spolupráce mezi zemědělci a myslivci. Dobrá je kombinace plašičů a procházení pozemků s lovecky upotřebitelnými psi. Pokud jak já říkám budeme sedět ze založenýma rukama tak ničeho nedosáhneme a žádnou zvěř nezachráníme. Dobrá zpráva pro uživatele honiteb je, že pokud požádají o dotaci na myslivecké hospodaření v honitbě u svého Krajského úřadu, tato dotace při splnění všech požadavků bude uživateli poskytnuta a proplacena. A náklady na plašiče se rovnají nule. Cílem Radka Bártíka, byl poskytnout uživatelům honiteb nástroj k záchraně zvěře, který nemusejí uživatelé honiteb financovat ze svých finančních prostředků. A to se povedlo!

Šíma Pavel, myslivecký hospodář, MS Zliv–Blana

 

Již několikátým rokem sbírám zkušenosti z preventivních akcí na ochranu zvěře před sečením. Jelikož zákon nijak přesně nestanovuje, jak má taková preventivní akce vypadat, řeší každý myslivecký spolek tento problém po svém. Nutno otevřeně říci, že někdy také neřeší vůbec… to ovšem není tématem tohoto krátkého článku.

Během uplynulých let jsem se zúčastnila mnoha preventivních akcí, a také jsem vstřebala mnoho informací od myslivců různých generací. Až jsem se divila, jaké způsoby byly nebo jsou dodnes někde praktikovány, např. v 80. letech používané elektrické impulsy z drátku, vedoucího před traktorem do porostu, pročesávání porostu jakýmsi hřebenem, připojeným na žacím stroji, a podobně. Mnoho z těchto dříve používaných metod dnes již není účinných z toho důvodu, že se značně zrychlila pojezdová rychlost strojů a zároveň záběr sekaček. 

V dnešní době je asi nejrozšířenějším způsobem ochrany zvěře prosté procházení porostů večer před sečením. Nutno dodat, že ani tento způsob není stoprocentní, pokud se nechodí přímo ráno, v den sečení. Proto mnoho mysliveckých spolků začalo využívat dotací na kombinované opticko-akustické plašiče. Zatím to vypadá, že tento způsob ochrany zvěře – z hlediska lidských sil – je nejúčinnější. (Bez diskuze zůstává využití dronů s termovizí, jejichž účinnost je bezmála stoprocentní, pokud se sladí doba sečení porostu s ranní kontrolou sečené plochy. Tento způsob ochrany zvěře je však zatím z finančního hlediska méně dostupný, a kdo ví, jak dlouho ještě potrvá, než MZe spolu s MŽP řeknou ano dotacím na příslušná zařízení.)

V loňském roce jsme se zaměřili na výsledky z honiteb, které spojily večerní procházení porostu s umísťováním kombinovaných opticko-akustických plašičů – ať už se jednalo o zapnutá kapesní rádia na tyči, rozměrné kusy vlajících a nepříjemně šustících igelitů či nové generace plašičů Radka Bártíka. Ve všech případech honitby zaznamenaly zcela minimální a někde dokonce žádné ztráty. Jeden z příkladů, kde jsem také instalovala plašiče, byla louka o rozloze cca 10 hektarů, na níž jsme při instalaci po domácku vyrobených optických plašičů večer předtím zvedli několik srn a srnčat – druhý den při raním procházení a sbírání plašičů jsme na louce u remízu zvedli jediné srnče. Porost zůstal beze ztrát. Rozhodujícím faktorem je samozřejmě také stáří srnčat.

Pro úspěšnou preventivní akci pak zbývá jediné: včasná hlášení termínů sečení a především dobrá vůle všech zúčastněných, tak aby myslivci mohli v dostatečném časovém předstihu porost zajistit. V tomto případě nejde ani tak o uspokojení z dobře vykonané práce jako vědomí, že bylo ušetřeno mnoho cenných životů naší krásné – nejen srnčí zvěře.

PhDr. Pavla Benettová, Ph.D.
Kapmaň Stop sečení srnčat, 
Hlas zvířat, z.s.


Kontakty

Radek Bártík
Hoslovice 62, 387 19 Čestice
IČO: 73531693
DIČ: CZ8008291698

Evidováno u ŽÚ Strakonice
č.j.:OŽÚ/1935/2008/2

Telefon:
+420 734 351 949
(volat prosím po 17:00)

E-mail:
info@plasiczvere.cz

PLAŠIČ zvěře - Facebook
PLAŠIČ zvěře - Instagram
PLAŠIČ zvěře - Youtube

Napište nám